Make your own free website on Tripod.com

Pendidikan Kerohanian dan Pendidikan Sekular: Satu Perbandingan

Umum dewasa ini terlalu banyak komentari yang telah dipaparkan dimediamassa tentang isu sekularisma. Malangnya, apa sebenarnya sekularisma sehingga kini masih juga tidak difahami oleh Mahathir dan Kroni, Menteri Pendidikan Malaysia maupun Majlis Agama Islam Malaysia. Dipaparkan di sini butiran penerangan, perbandingan di antara PENDIDIKAN KEROHANIAN (PK) danPENDIDIKAN SEKULAR (PS). Semoga sedikit sebanyak dengan izin Allah penulisan ini dapat memberi menafaat dan membuka minda Mahathir dan Kroni terutama pemimpin PDRM dalam memahami, menghayati dan menyakini konsep TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG PEMIMPIN DALAM KONSEP ISLAM.

PK VS PS MAHATHIR VS REFORMASI PDRM VS FRU & SBPK

Pendidikan keruhanian adalah yang dibangsakan kepada pendidikan yang diterima daripada Rasulullah s.a.w., Nabi-nabi, Aulia'Iilahissolihin serta UlamaPewaris Nabi.PS - Pendidikan sekular atau material dibangsakan kepada pendidikan ysang diterima melalui 'Azazil, Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Socrates, Pluto, Aristotles, Abraham Lincoln dan para pewaris mereka.

PK - Didasarkan atas Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qias.

PS - Didasarkan atas fahaman Akal, Pendapat, Fikiran, Idea serta Ideologi.

PK - Bertuhankan Allah pada mengasaskan Zat Allah, Sifat Allah, Asma Allah dan A'al Allah serentak melalui lidah,anggota dan hati disemua tempat, semua masa dan semua keadaan.

PS - Bertuhankan Akal, Nafsu dan 'Azazil serta Dunia(Kebendaan).

PK - Berteraskan pada Ruhani dan Jasmani dalam erti kata Ruhani menguasai Jasmani.

PS - Berteraskan pada Jasmani(kebendaan) semata-mata - menjadikanJasmani mengusai Ruhani.

PK - Melahirkan masyarakat yang berhemah tinggi serta berakhlak mulia- Iman dan Taat.

PS - Melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya, punah-ranah sistem kemasyarakatannya, kebudayaannya dan yangseumpamanya.

PK - Melahirkan insan yang bertaqwa serta bertkualiti Keimanan danKeta'atannya.

PS - Melahirkan manusia yang Kufur, Pasiq, Maksiat, Zalim.

PK - Melahir dan mewujudkan Insan yang 'Advanced' di segi penghayatan amalannya - Iman, Islam & Ihsan - kenal akan Rasulullah s.a.w. dari segi martabat keruhaniannya sepertimana Abu Bakar mengenal Rasulullah.

PS - Melahirkan masyarakat Jahiliah - alim keduniaan - tapi tidakkenal akan Allah dan Rasul-Nya sepertimana Abu Jahal mengenal Rasulullah s.a.w.

PK - Memperseimbangkan amalan di dunia dengan amalan di akhirat sertamenjadikan dunia ini akhirat sebelum datangnya akhirat.

PS - Mengagungkan kehidupan duniawi yakni kasihkan dunia dan cintakankebendaan yang palsu dan bersifat sementara serta mengabaikan kehidupan akhirat seolah-olah ia tidak akan mati.

PK - Lahir sifat-sifat Mahmudah seperti kina'ah, syukur, redha, sabar,kasihkan Allah dan Rasul-Nya dan lain-lain sifat terpuji.

PS - Lahir sifat-sifat Mazmumah seperti tamak, haloba, rakus, cintakandunia, sombong, angkuh, takabur, penipu, ria', ujub, pemalas, kaki lepak, penzina, perompak dan sebagainya.

PK - Melahirkan Insan yang memiliki Jiwa Jihad yang tulen yang sanggupmenjual dirinya, hartanya dan nyawanya demi kerana Allah danRasul-Nya.

PS - Melahirkan insan yang dayus ke medan jihad kerana khuatir akan mati kerana sayangkan harta dan bimbang kehilangan nikmat kehidupan di dunia.

PK - Melahirkan Insan yang berpegang kukuh dengan Mazhab Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah di segi ketepatan I'tiqadnya, betul Syari'atnya dan Ubudiahnya.

PS - Melahirkan manusia yang berpegang kepadsa tabiat kuat yang adapada kelakuan ikhtiar usaha, teguh cita-cita dan rangkaian doa boleh menghasilkan sesuatu. Atau berfaham bahawa melalui ketiga-0tigaperkara itu boleh menghasilkan sesuatu disamping mengaku Qudrat dan Iradat Allah (mengaku dua kuasa dua kehendak) atau menyerah mutlakkepada Allah tanpa ketiga-tiga perkara tersebut. Menjadikanmereka ini sesat Aqidahnya, Syari'atnya dan Ubudiahnya. Zuriat Adam a.s. : : Nabi-nabi & Rasul-rasul : : Nabi Muhammad s.a.w. : : Sahabat : : Aulia Illahissolihin : : Ulama Pewaris Nabi (serta mereka yang mengikut mereka) ---------------------------------------------------- Zuriat 'Azazil l.k. : : Fir'aun : : Namrud : : Qarun : : Abu Jahal & Abu Lahab : : Para pewaris mereka yang mewarisi akan ilmu sesat ******************

MULKIM